Koninklijke prijs Amsterdam

15 oktober 1993

Jaarlijks wordt door Hare Majesteit de Koningin de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst uitgereikt. Deze aanmoedigingsprijs, die in 1871 door Koning Willem III werd ingesteld als Koninklijke Subsidie, is bedoeld om jong talent op het gebied van de schilderkunst te stimuleren. Koningin Emma, Koningin Wilhelmina, Koningin Juliana en Koningin Beatrix hebben deze traditie van de prijs tot op de dag van vandaag voortgezet.

De tentoonstelling verbonden aan de uitreiking van de Koninklijke Prijs vindt jaarlijks plaats in het Koninklijk Paleis in Amsterdam en toont werk van talentvolle jonge kunstenaars. Een selectie uit de inzendingen die in dat jaar meedongen naar de Koninklijke Prijs, waaronder het werk van de winnaars, wordt in de galerijen rondom de Burgerzaal in het Paleis tentoongesteld.

Installation-shots

Koningin de Koninklijke Prijs voor Vrije SchilderkunstOpstelling beoordelingsronde Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst. Foto: C. Makkkering.